• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

30.07.2013.

Sa sjednice vijeća

Nastavljaju se komunalna ulaganja

Jedan od glavnih projekata na području Općine Mrkopalj i koji Općina i Komunalac zajedno vode je izgradnja sustava javne odvodnje na području Mrkoplja i Sungera. To je projekt koji započet 2006. godine kada su napravljeni idejni projekti ti te je na  temelju istih zamišljeno kako riješiti problem odvodnje fekalnih voda. Na osnovi tih projekata u prosincu iste godine izdana je lokacijska dozvola i već se znalo da projekt nadilazi financijske mogućnosti i Komunalca i Općine Mrkopalj, i svejedno se  se kreće u realizaciju u četiri faze. Prve tri faze čini kolektor, kanalizacijski kolektori kroz Mrkopalj sve do Sungera s mogućnošću da se spoji u bliskoj budućnosti i Brestova Draga i Begovo Razdolje. Zadnja četvrta faza je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je tada, kad je bio rađen idejni projekt , lociran na lokaciji Sungera kod pilane.  2007 godine na temelju načelne dozvole izrađuje se projektna dokumentacija u skladu s tadašnjom zakonskom regulativom. Tijekom 2010. i 2011. godine kreće se u rješavanje imovinsko – pravnih odnosa  što je svakako bio jedan od uvjeta da bi se za već napravljene projekte dobile građevinske dozvole.  Paralelno s izgradnjom vodovoda Poljička kosa napravljen je već jedan dio kanalizacijskog kolektora,  a 2010. u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste,  dok se sanirala cesta za Sunger, odrađena je i kompletna zamjena komunalne infrastrukture i to je bio razlog zbog čega su se izdale potvrde glavnih projekata za prvu i drugu fazu. Isti projekti kandidirani su pri svim nadležnim službama koje prate realizaciju takvih projekata, što Županijskim što Državnim, što je omogućilo realizaciju do sada izgrađenog posla. Do danas izgrađeno je preko 4500 m kanalizacijskih kolektora sa svim priključcima. Cilj je staviti u funkciju izgrađeni dio sustava te se  tijekom 2012.,  a na  osnovu objavljenog  Javnog poziva Ministarstva poljoprivrede projekt kandidira i uvrštava na listu prioriteta što znači da Ministarstvo financira izradu glavnog projekta Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za što je osigurano 360.000 kn.
Dolaskom do izmjene zakonskih regulativa dolazi do izmjene lokacijske dozvole, a  u dogovoru sa odgovornim službama  ponovno se radi idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.  Da bi se ponovno napravili projekti za lokaciju koja je bila predviđena u šumi kojom upravlja Šumarski fakultet napravljene su nove geodetske snimke , te su izvedeni  određeni  hidrogeološki i geomehanički istražni radovi i ostale aktivnosti koje nisu ušle u iznos od 360.000 koji je dobiven od Ministarstva. Upravo iz ovih razloga Komunalac Delnice uputio je Općini Mrkopalj zahtjev za sufinanciranje ovih dodatnih radova kako bi se mogli napraviti novi projekti. Dodatni troškovi koji se ovdje pojavljuju u iznosu su od 124.000 kn.  Do sada je već na tom planu Komunalac naručio spomenute radove na lokaciji gdje je uređaj bio prvotno planiran i tada je ustanovljeno da se radi o terenu koji je vrlo nestabilan i močvaran što dovodi u pitanje stabilnost objekta u koji bi bio smješten uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a i sam prostor nema upoj u podzemlje. Sve je navelo projektante da se uređaj smjeste  400 m istočnije na predjelu „Zdenac“  koji omogućava 5000m2 zemljišta što je neophodno da se omogući nesmetani rad  takvog objekta a dodatna prednost lokacije je i ponor koji bi mogao poslužiti kao upoj za uređaj.
Dosadašnje ulaganje u projekte je oko milijun kuna a za radove je osigurano preko 3,5 milijuna kuna, koji  su kandidirani i za iduću godinu uz nadu da će Hrvatske vode i dalje pratiti programe na ovom području po shemi 90% Hrvatske vode, 10% Općina Mrkopalj.
Na pitanje predsjednika Općinskog vijeća Kauzlarića čija je to čestica i koji je daljnji proces, direktor Komnulca  Tomić kaže da je, obzirom da su čestice u privatnom vlasništvu,  Komunalac je već započeo pregovore s vlasnicima nudeći otkup pa povoljnim cijenama.  Vijeće se je složilo da će dogovore o daljnjem financiranju projekta nastaviti tada kada budu riješeni imovinsko – pravni odnosi.
Nakon iscrpnog izvješća gdina Tomića i komunalnih ulaganja na prvoj radnoj sjednici novoizabranog vijeća našlo se i izvješće o financijskom poslovanju Općine za prvu polovicu godine.  Općinski načelnik Padavić istiće da su u 2012. godinu ostvareni prihod u iznosu od 28% od prihoda i 38% od rashoda a obaveze koje čekaju da budu realizirane iznose oko 400.000 kn. Najveće obaveze su i dalje one prema ugovorima – sanacija vodovoda Sunger, izgradnja sustava javne odvodnje, proširenje vodovoda u Brestovoj Dragi. Situacija u proračunu, ističe Padavić je ozbiljna jer u taj iznos ne ulaze i obaveze prema udrugama na području Općine a koje su proračunom planirane. Izvješće sa 30. lipnjem umiruje, no obzirom na krizu i prenesene obaveze iz prošle godine, trebati će vrlo oprezno raspoređivati sredstva tako da postoji vjerojatnost da će ovaj proračun ostati proračun želja i kao takav se teško ostvariti. No o proračunu će se iscrpnije  raspravljati na jednoj od slijedećih sjednica kada će biti polugodišnji izvještaj.
Donesene su i odluke o visine naknada zamjenika Općinskog načelnika od 1.864,40 i to bez zasnivanja radnog odnosa. Brozović je naglasio kako će njegove dužnosti na mjestu zamjenika Općinskog načelnika prvenstveno biti i provođenje ideje da se područje Bjelolasice proglasi Parkom prirode te su  se već obratili Ministarstvu zaštite okoliša i Javnoj ustanovi za zaštitu prirode gdje je dogovoreno da se izradi elaborat i studija o  pokretanju inicijative. Tu je i rad na povratak dijalize u Delnice, ideja o izgradnji školskog igrališta iza škole i to po svim standardima uključujući i atletsku stazu, i daljnji rad na zemljišnim zajednicama.
Naknade pak članovima Općinskog vijeća iznose 200 kn po prisustvovanju sjednici dok je naknada za rad predsjednika vijeća 600 kn. Treba napomenuti  da je ovakva naknada za rad predsjednika vijeća zapravo ušteda za općinski budžet obzirom da je prijašnji predsjednik vijeća bio na plači.