• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

01. veljače 2013.

ZNAČAJNE INVESTICIJE OPĆINA MRKOPALJ U 2013. GODINI IDE DALJE S PROJEKTIMA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Ulaganja u infrastrukturu nastavljaju se i ove godine

Uz brojne investicije u komunalnu infrastrukturu, kapitalno ulaganje Općine Mrkopalj bit će i skijalište Čelimbaša za koje će se izdvojiti oko 500.000 kuna i što će omogućiti dobivanje odobrenja za rad za sezonu 2013./2014.

U 2013. godini nastavljaju se značajna ulaganja na razvoju vodoopskrbe i izgradnje sustava javne odvodnje na području općine.
    Projekt izgradnje obuhvaća nastavak radova na izgradnji kanalizacije te izmjenu postojećeg azbestno-cementnog cjevovoda kroz naselje Sunger u dužini od 1.345 metara. Ukupna vrijednost radova na oba projekta je 3.721.119 kuna (s PDV-om).
    Na izgradnju sustava javne odvodnje utrošit će se zajednio s troškovima stručnog nadzora 1.680.780 kuna (s PDV-om).
    Paralelno uz izgradnju kanalizacije izvršit će se rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže uz kvalitetnu izradu hidrantske mreže kroz naselje. Vrijednost radova na rekonstrukciji vodovoda, zajedno s troškovima stručnog nadzora iznosi 2.040.339 kuna (s PDV-om).
   

Projekt »prošao«

S obzirom na to da se instalacije kanalizacije i vodovoda polažu u prometnici, kao i značajan broj prekopa preko iste, bit će potrebno, na kvalitetan način, sanirati prometnicu.
    Na području naselja Brestova Draga bit će realiziran projekt razvoja vodoopskrbe naselja s potrebnom hidrostanicom u dužini od 760 metara. Vrijednost radova iznosi 722.642 kuna (s PDV-om).
    Rekapitulacijom ulaganja u ova dva infrastrukturna projekta dolazimo do iznosa od 4,443.761 kuna (s PDV-om).
    Da bi se navedeno moglo realizirati, Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice, čiji je suvlasnik Općina Mrkopalj, kandidiralo je navedene projekte na »Javni poziv« Hrvatskih voda iz svibnja 2012. godine za »Predlaganje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda«.
    Zahvaljujući spremnosti za kandidiranje, jer su bile ishođene sve potrebne dozvole za građenje, projekt je »prošao«. Komunalac d.o.o. Delnice je nositelj projekta, investitor, a način financiranja je: 90 % Hrvatske vode Zagreb, a 10 % Općina Mrkopalj.
    Izdvojit ćemo i kapitalno ulaganje u skijalište Čelimbaša u iznosu od cca. 500.000 kuna, koje će omogućiti dobivanje odobrenja za rad za sezonu 2013./2014. godinu.
    Naime, nakon obavljenog stručno-tehničkog pregleda vučnice od 28. 1. 2011. godine utvrđeni su mnogi nedostaci na strojarskom i elektro dijelu vučnice koje je potrebno otkloniti, a sve u skladu sa Zakonom o žičarama.
   
Ulaganje u vučnicu


U godini 2011. i 2012. u sanaciju vučnice uloženo je oko 300.000 kuna, od čega nam je Primorsko-goranska županija sufinancirala iznos od 155.000 kuna.
    Najveće stavke ulaganja bile su kupnja novog upletenog vučnog užeta u iznosu od 84.000 kuna, izrada projekta postojećeg stanja u iznosu od 27.000 kuna, rekonstrukcija elektrosklopova i uzemljenja u iznosu od 36.000 kuna, ponovni kontrolni pregled ovlaštene firme u iznosu od 27.000 kuna.
    Kontrolnim pregledom konstatirano je da je potrebno izraditi projekt otklanjanja nedostataka na vučnici, što je i urađeno. Sam projekt izrađen je za 85.000 kuna te je on podloga za daljnju rekonstrukciju.
    Prema našoj slobodnoj procjeni, za kompletnu sanaciju postojeće vučnice bit će potrebno uložiti oko 500.000 kuna.

INFORMACIJA O IZRADI KATASTRA ZA DIO K.O. MRKOPALJ
   
    Ugovor o izmjeri potpisan je 14. rujna 2009. godine između Državne geodetske uprave Zagreb te Općine Mrkopalj s izvršiteljem usluge tvrtkom »Traficon« d.o.o.. Zagreb, u iznosu od 1.500.000 (s PDV-om).
    Tvrtka »Traficon« uredno je izvršila posao izmjere, kojim je obuhvaćeno 583 ha ili 3.700 čestica. Elaborat katastarske izmjere pregledan je i potvrđen od strane Državne geodetske uprave.
    Slijedi postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom i osnivanje zemljišne knjige.
    Izlaganje vrši povjerenstvo formirano od Državne geodetske uprave. U procesu izlaganja sudjeluje i povjerenstvo imenovano od strane Općinskog suda. Da se krene u postupak izlaganja, dogovoreno je u Zagrebu u Državnoj geodetskoj upravi 5. studenoga 2012.godine.
    Međutim, problem je nastao pri Općinskom sudu u Delnicama zbog nemogućnosti sudjelovanja u radu povjerenstva za izlaganje, odnosno povećanog broja ovršnih predmeta koje su dobili na rješavanje te se izlaganje odgađa do proljeća 2013. godine.

Općinski načelnik Ivica Padavić