• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

03.05.2013.

MANJI PRIHODI ZADNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA U OVOM MANDATU PROTEKLA UGLAVNOM U BROJKAMA I IZVRŠENJU PRORAČUNA

Za vučnicu na Čelimbaši planirano pola milijuna kuna


Zadnja sjednica Općinskog vijeća uglavnom u brojkama i izvršenju proračuna. Temeljem čl. 3 Godišnjeg Izvještaja o Izvršenju proračuna za 2012. manjak prihoda u iznosu od 291.081,83 kuna pokriti će se prihodima poslovanja u Izmjenama i dopunama proračuna za 2013. godinu. U skladu sa ekonomskim pokazateljima i sadašnjim saznanjima o očekivanom priljevu prihoda tijekom 2013. godine planirani prihodi su smanjeni za 39.000 kuna, te sada iznose 5.427.500 kuna. Prihodi od poreza smanjeni su za 476.000 kuna iz razloga nedonošenja Zakona o porezu na nekretnine. Prihodi od pomoći povećani su za 201.000 kuna, a odnose se na tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev, za troškove pokroviteljstva Memorijala mira, kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu i investicijskog ulaganja u sanaciju vučnice na Čelimbaši.
   

Manji rashodi

Rashodi su smanjeni za 330.081,83 kuna, te sada iznose 5.136.418,17 kuna. Za program financiranja tijela i općinske uprave planirana sredstva su smanjena za 16.000 kuna. Osnovni cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetan rad tijela Općine. Programom su obuhvaćeni izdaci za plaće djelatnika, materijalni rashodi, rashodi protokola, rashodi za intelektualne usluge, rashodi za članarine i sl.
    Za Program javnih potreba planirana sredstva su umanjena za 331.000 kuna, te sada iznose 1.661.500 kuna, a odnose se na sredstva za socijalnu skrb sa svrhom osiguranja građanima nižeg standarda socijalne zaštite kroz osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, subvencije poljoprivrednicima, naknade članovima Vijeća, rashode promidžbe Općine kroz medij i tisak, financiranje sportskih udruga s ciljem poticanja razvoja amaterskog sporta, promicanje sporta kao načina zdravog života. Cilj sportskih manifestacija je sportska i turistička promidžba Općine, sufinanciranje rada ostalih udruga koje djeluju na području Općine, sufinanciranje rada DVD-a temeljem Zakona, pokroviteljstva Dana općine i manifestacije Memorijala mira, sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti Osnovne škole, sufinanciranje kulture za redovne aktivnosti udruga, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije i subvencija KD Mrzle Drage.
   
DUP poslovne zone

Po programu nabavke opreme povećani su izdaci za 6.000 kuna, a odnose se na nabavku opreme te instalaciju peći na pelete za centralno grijanje. Za program kapitalni projekti stambeno komunalne djelatnosti osigurana su sredstva u iznosu od 1.024.418,17 kuna što je za 97.081,83 kuna manje u odnosu na planirano. Navedeni izdaci odnose se na doradu Detaljnog urbanističkog plana Poslovne zone, završetak izgradnje kuće za iznajmljivanje skijaške opreme na Zagmajni, nastavak zacrtanih ciljeva i započetih radova na sanaciji cjevovoda i izgradnji sanitarne kanalizacije, investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i proširenje javne rasvjete.
    Jedan od bitnjih planiranih investicijskih ulaganja je i sanacija vučnice na skijalištu Čelimbaša za koju su planirana sredstva u iznosu od 500.000 kuna, što bi pridonijelo revitalizaciji turističke ponude Općine i cijelog područja Gorskog kotara. Za upravljanje i održavanje općinske imovine i komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 1.080.000 kuna, odnosno 114.000 kuna više, iz razloga pojačanog čišćenja nerazvrstanih cesta tijekom zime. Program obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, mjesta, javnih površina, groblja, oborinskih kanala, javne rasvjete, odlagališta komunalnog otpada te održavanja zgrada u vlasništvu Općine.
   
Komunalno uređenje

Cilj Programa je usklađenim zahvatima osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti mjesta. Za redovni program predškolskog odgoja planirana su sredstva u iznosu od 203.500 kuna s ciljem omogućavanja svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima, te stvaranja uvjeta za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije