• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

02.06.2013.

OBVEZE OPĆINE IZ PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE MRKOPALJ ZA 2012. GODINU

Komunalno »rihtanje« teško gotovo 700 tisuća kuna

Održavanje nerazvrstanih cesta stoji 177.559,28 kuna, održavanje javne rasvjete 175.596,31 kuna, održavanje groblja 58.853,58 kuna, odlaganje komunalnog otpada 68.986,09 kuna, a održavanje sportskih terena 12.757 kuna


O izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2012. godinu može se reći sljedeće: Planirana sredstva od komunalne i grobne naknade te sredstva proračuna planirana su u iznosu od 710.000 kuna, a ostvarena su u iznosu od 675.989,49 kuna.
    Sredstva su planirana za sljedeće stavke:
    1. Za odlaganje komunalnog otpada – 68.986,09 kuna, održavanje deponija u sanaciji, planiranje navezenog neštetnog otpada – 19.475 kuna, naknada za odlaganje otpada u Sović Laz (Grad Delnice) – 14.485,64 kuna, sanacija odlagališta Sović Laz (Komunalac Delnice) – 31,125,45 kuna, nabavka PVC (1201) posuda za otpad – 3.900 kuna.
   

Čišćenje slivnika


2. Za održavanje javnih površina i održavanje čistoće javnih površina – 114.735,83 kuna, od toga za održavanje šahti, slivnika odvodnih i oborinskih kanala – 4.583,20 kuna, strojno i ručno čišćenje snijega s javnih površina (parkirališta, nogostupa) – 43.641,70 kuna, čišćenje javnih površina od pijeska, palog lišća, grana i ostalog otpada – 20.729,70 kuna, kresanje i rušenje visokih stabala u dvorištu Doma kulture i na drugim javnim površinama – 15.700 kuna, košnja javnih zelenih površina (park, oko igrališta, općinske livade, spomenici, tretiranje korova.) – 6.190 kuna, postavljanje i skidanje božično-novogodišnjih ukrasa – 15.417,48 kuna, izrada i montaža ljuljački u parku – 2.661,25 kuna, priprema terena za proslave (Zagmajna, Poljana, Bun. Plana) – 5.812,50 kuna.
    3. Odvoz smeća s javnih površina ukupno 34.407,15 kuna, od toga na zbrinjavanje razvrstanog otpada (Unija nova) – 12.549,60 kuna i odvoz otpada kontejnerima (Dom kulture, groblje-Juranić) – 21,857,55 kuna.
    4. Održavanje groblja ukupno – 58.853,58 kuna, što se odnosi na košnju groblja Mrkopalj – 28.900 kuna, košnja groblja Tuk – 5.262,50 kuna, uređenje prilaznog puta i ograde groblja Tuk – 10.993,06 kuna, redovito jesensko i proljetno čišćenje groblja Mrkopalj i Tuk – 7.400 kuna, izmjena razbijenog vodomjera – 288,52 kuna, čišćenje snijega s grobljanskih staza i ispred mrtvačnice – 6.009,50 kuna.

Deratizacija


5. Tekuće i zimsko održavanje nerazvrstanih cesta – 177.559,28 kuna, što se dijeli na čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta prema ugovoru – 83.828,03 kuna, kresanje velikih stabala, košnja trave, uklanjanje žbunja uz javne prometnice u naseljima sukladno Zakonu o cestama (Tuk, Bukovac, Sunger) – 22.056,25 kuna, nasipavanje i popravak bijelih nerazvrstanih cesta Općine Mrkopalj (vikend naselje, Bukovac) – 10.987,50 kuna, popravak svih nerazvrstanih cesta, tamponiranje, asfaltiranje udarnih rupa – 60.687,50 kuna. 
    6. Održavanje javne rasvjete ukupno 175.596,31 kuna, od toga utrošak javne rasvjete, potrošnja mrežarina – 130.771,52 kuna, poslovi održavanja javne rasvjete po ugovoru – 44.824,79 kuna.
    7. Deratizacija i dezinsekcija 33.094,25 kuna, a dijeli se na troškove deratizacije (proljeće, jesen) – 5.050 kuna, nadzor nad DD mjerama (ugovor) – 6.580 kuna, higijeničarska služba po ugovoru (paušal+usluga) – 21.464,25 kuna.
    8. održavanje javnih sportskih terena – 12.757 kuna, SRC Čelimbaša, uređenje prostora oko svlačionica – 7.675 kuna, HBC Zagmajna poravnanje staza nanošenjem i planiranjem materijala – 5.082 kuna, što dovodi do ukupne brojke od 675.989,48 ili nešto malo ispod planiranog.

NASTAVLJA SE IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U SUNGERU
    
    Već s prvim naznakama proljeća nastavljaju se radovi započeti prošle godine, a obuhvaćaju sanaciju, odnosno zamjenu postojećih azbestno – cementnih cijevi i izradu novih priključaka za sve objekte u Sungeru, kao i montažu novog cjevovoda u Brestovoj Dragi u okviru kojih je i izgrađena hidrostanica.
    Paralelno s polaganjem cijevi vodovoda obavlja se i montaža kanalizacijskih cijevi, kao i dio budućeg sustava javne odvodnje Mrkoplja i Sungera, pri čemu se ostavljaju odvojci za izradu budućih priključaka kako se nakon toga više ne bi izvodili radovi na trupu Županijske ceste čija se rekonstrukcija očekuje tijekom 2014. godine
    Ukupna vrijednost ugovorenih radova u Sungeru iznosi oko 2.900.000 kuna, što ne uključuje PDV te 570.000 kuna, također bez uključenog PDV-a, u Brestovoj Dragi.
    Usvojeni programi radova se nastavljaju i sasvim sigurno su veliki, što nije olakšavajuće u ovom vremenu gospodarske krize, a teški su, odnosno planirano ulaganje u Općinu Mrkopalj u 2013. u vodoopskrbni sustav iznosit će u ukupnom iznosu 2.650.000 kuna, dok su za izgradnju sustava javne odvodnje planirana sredstva od ukupno 4.800.000 kuna bez uključenog PDV-a. Investitor radova je Komunalac d.o.o. Delnice, a najveći dio sredstava osiguravaju Hrvatske vode, točnije 90 posto, dok Općina Mrkopalj osigurava preostalih 10 posto.
    Bitno je naglasiti da su ukupna ulaganja Hrvatskih voda i delničkog Komunalca veća od godišnjeg proračuna Općine Mrkopalj, pa će i radovi biti izvođeni prema prilivu sredstava, a njihov kontinuitet ide u tri smjera, sanacijski, izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija prometnica, a sve u svrhu poboljšanja stanja u vodoopskrbi, smanjenju gubitaka i istovremenoj izgradnji sustava javne odvodnje.