• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

07.10.2013.

PLAN RADA POSLOVANJE MRZLIH DRAGA D.O.O. DO KRAJA 2013. GODINE

Veći prihodi, bolji standard, deblji proračun

Poslovna vizija temelji se na stvaranju prihoda koji će omogućiti pokrivanje postojećih financijskih obaveza i amortizacije te stvaranje novih vrijednosti koje će biti osnova za zapošljavanje novih kadrova


Potrebno je revidirati postojeći projekt rekonstrukcije vučnice od tvrtke Šport projekt-Samobor sukladno stručnom mišljenju Kontrol biroa-Prister pristiglom u lipnju, te temeljem toga napraviti novi troškovnik radova cjelokupne rekonstrukcije što je u međuvremenu i učinjeno. Nakon toga objaviti javni natječaj za rekonstrukciju vučnice, dok će građevinsko-obrtničke radove izvesti Mrzle drage. Paralelno s rekonstrukcijom dogovoren je i nadzor nad izvođenjem radova s tvrtkom Kontrol biro-Prister. Na ovaj način ubrzat će se maksimalno sve aktivnosti u vezi završetka svih radova i dobivanje dozvola za vučnicu, jedan je od zaključaka sa sjednice Općinskog vijeća Općine Mrkopalj u svezi rekonstrukcije vučnice na Čelimbaši.
    Što se tiče daljnjeg rješavanja imovinsko pravnih poslova na Čelimbaši to nije pod ingerencijom Mrzlih draga nego Općine Mrkopalj i stoga će biti pripremljeni novi prijedlozi ugovora za dugogodišnji zakup zemljišta s vlasnicima zemljišta. Nakon potpisivanja novih ugovora bit će određene sudbina Čelimbaše, odnosno hoće li ona ostati u ovakvom obliku kao što je sada, uz ulaganje ogromnih sredstava u staru vučnicu svake godine i gledanje u nebo hoće li biti snijega, ili će se Čelimbaša sukladno novim potpisanim ugovorima pripremiti za dobivanje sredstava iz EU strukturnih fondova s naglaskom da će glavni investitor biti trgovačko društvo Mrzle drage.

Skijaški dom

Od Općine i nadležnih državnih institucija očekuje se da ubrza proces upisa novih vlasnika u novu zemljišnu knjigu kako bi se što prije krenulo s potpisivanjem ugovora i izradom potrebne dokumentacije koja će biti potrebna za apliciranje ovog važnog projekta, kako za Općinu Mrkopalj, tako i za Republiku Hrvatsku. Također ukoliko se ne osmisli jedan veći projekt Zimsko-planinskog centra Hrvatske, kao što je primjerice Goranski sportski centar ili neki drugi vid udruživanja tipa turistički klaster, znatno se umanjuju šanse za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU, bez obzira na to što bi studija možda pokazala da je ona najbolja.
    Postoji interes da se prostor koji je danas napušten, poznat kao Škola mira, osposobi za turističku djelatnost i ponudi kroz jedan kvalitetan program na komercijalnoj osnovi širem tržištu gdje bi ovaj Skijaški dom bio izvor prihoda, a ne kao do sada vječiti nerješivi problem Općine. Osim trenutno postojećih smještajnih kapaciteta cilj je promovirati ovaj dom i kroz kulturne aktivnosti kao što su Skijaška soba posvećena 100. godišnjici skijanja, Knjižnica Franje Starčevića, idejnog začetnika Škole mira.
    Osim toga već se razgovara s potencijalnim sportskim i inim skupinama, koje bi bili korisnici tog prostora, iako najvjerojatnije na početku ne bi bilo moguće odmah ponuditi ugostiteljsku uslugu dok se ne riješi kuhinja. No, taj dio pokušat će se rješiti u suradnji sa zainteresiranim privatnim ugostiteljima. U svakom slučaju ovaj Skijaški dom bit će polivalentnog karaktera i na komercijalnoj osnovi po pristupačnim cjenama svim njegovim budućim korisnicima.
   
Biatlonski centar Zagmajna


Zagmajna ima apsolutni prioritet u odnosu na Vrbovsku poljanu iz razloga što ima izrađen DPU i što se može odmah pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa s RH. Stoga će iz Mrzlih draga d.o.o., kao budućeg nositelja investicije uputiti dopis državnoj upravi za upravljanje državnom imovinom da se dodijeli na upravljanje ili kroz dugogodišnju koncesiju ili u vlasništvo cjelokupan rekreacijsko-turistički prostor koji je predviđen prostornim planom Općine. Iz Mrzlih draga će se angažirati po pitanju dobivanja tog zemljišta pod njihovu ingerenciju, dok od Općine i Županije očekuju investiranje u prilaznu cestovnu infrastrukturu na potezu Mrkopalj-Zagmajna pa i dalje.
    Ove dvije stvari prethode bilo kakvim aktivnostima kako bi aplicirali HBC Zagmajna za EU fondove i po tom pitanju prema Ministarstvu poduzetništva, Ministarstvu turizma i Ministarstvu poljoprivrede poslan je obrazac za identifikaciju projekata kojima treba određena financijska pomoć u pripremi dokumentacije za EU fondove. Također pokušat će se pronaći partnere u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da se ovo trgovačko društvo javlja za pomoć prema državnim institucijama i kandidira svoj projekt za bespovratna sredstva, a to će učiniti i prema ostalim državnim i europskim institucijama. Javljat će se na sve natječaje za koje smatraju da imaju uvjete da bi se dobili sredstva, a ne kao do sada računati samo na proračun Općine. Cilj je rasteretiti čim više općinski proračun, osim u stavkama koje ne bi bilo moguće drukčije izvesti, odnosno po cijeni po kojoj ovo trgovačko društvo radi za Općinu u odnosu na privatni sektor.
    Treba naglasiti potrebu izrade Plana ukupnog razvoja Općine za razdoblje od 2014. do 2020. jer ako taj dokument ne bude gotov do kraja 2013. nitko s područja općine Mrkopalj neće moći kandidirati svoj projekt za EU fondove u 2014., pa i nadalje dok se on ne izradi.
    Poslovna vizija Mrzlih draga temelji se na stvaranju prihoda koji će omogućiti prije svega pokrivanje postojećih financijskih obaveza i amortizacije te stvaranje novih vrijednosti koje će biti osnova za zapošljavanje novih kadrova te novo investiranje u tercijarne i gospodarske aktivnosti. Sve to trebalo bi se u svojoj konačnici reflektirati na porast standarda, a samim time i porast općinskog proračuna u sljedećem četverogodišnjem razdoblju.

POSLOVNA ZONA K-2
   
    Do kraja ove godine treba završiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se najkasnije početkom proljeća 2014. počelo s izgradnjom. U međuvremenu je objavljen Javni poziv za pravo građenja na određenoj površini kroz određen broj godina i naravno pod određenim uvjetima gradnje.
    U tijeku je revidiranje projekta pristupne ceste što je preduvjet za izdavanje rješenja za gradnju po ubrzanom postupku kako bi ovaj projekt mogli prijaviti prema Ministarstvima poduzetništva, regionalnog razvoja i gospodarstva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava koje za tu namjenu postoje u ovim institucijama.