• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

03.11.2013.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA

Manjak prihoda 139.861 kuna

Prihodi od prodaje neoporezive imovine nisu realizirani što je rezultat ekonomske situacije u zemlji zbog koje investitori ne ulažu u kupnju zemljišta i izgradnju novih objekata


Polugodišnjim izvještajem ostvareni su prihodi u iznosu od 1.789.002,28 kuna odnosno 32,90 posto u odnosu na plan i 92.94 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
    Porezni prihodi ostvareni su za 2 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine, a 43,04 posto u odnosu na plan za 2013. što je rezultat financijske i gospodarske krize koja se odrazila na razvoj gospodarstva.
    Prihodi od pomoći ostvareni su 40 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 15,74 posto u odnosu na plan. Realizacija navedenih prihoda očekuje se u drugom izvještajnom razdoblju, temeljem potpisanih ugovora i osiguranih sredstava u županijskom proračunu, za sanaciju vučnice na skijalištu Čelimbaša.
    Prihodi od imovine ostvareni su 97 posto u odnosu na isto razdoblje protekle godine, a 37,58 posto u odnosu na plan za 2013. godinu.
    Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, ostvareni su 70 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 31.17 posto u odnosu na plan za 2013., budući se jednogodišnje zaduženje naknade za korištenje grobnih mjesta izdaje u drugoj polovici godine, te sukladno navedenom i povećanje prihoda s navedene osnove očekuje se u drugom razdoblju izvještajne godine.
    Prihodi od prodaje neoporezive imovine nisu realizirani što je rezultat ekonomske situacije u zemlji zbog koje investitori ne ulažu u kupnju zemljišta i izgradnju novih objekata.
    Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su 32 posto u odnosu na isto razdoblje protekle godine, a 12,89 posto u odnosu na plan za 2013., budući se u izvještajnom razdoblju nije realizirala prodaja grobnih mjesta na mjesnom groblju.
    Polugodišnjim izvještajem realizirani su rashodi i izdaci u iznosu od 1.928.923,62 kuna ili 37,55 posto u odnosu na plan. Izvršenjem polugodišnjeg proračuna utvrđuje se manjak prihoda u iznosu od 139.861,34 kuna. Godišnjim izvještajem za 2012. utvrđuje se manjak prihoda u iznosu od 291.081.83 kuna, tako da je ukupan manjak prihoda za izvještajno razdoblje 430.943,17 kuna.