• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

27.12.2013

VIZIJA OPĆINE MRKOPALJ ZA OSTVARENJE PLANOVA TREBAT ĆE PUNO ZALAGANJA I PONEŠTO SREĆE

Prioritet gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture

Poduzet će se sve da se krene u izradu nove zemljišne knjige građevinskog područja naselja Mrkopalj i Ski centra »Mrkopalj« jer je to uvjet za rješavanje vlasništva na izmjerenim parcelama U 2014. godini na području Općine Mrkopalj provodi se značajna privredna aktivnost. Najznačajnija u tom smislu bila bi izgradnja tvornice za preradu ribe, privatnog investitora »Barakuda Ri«, koji bi nakon izgradnje zaposlio veliki broj ženske radne snage – 50 radnica u jednoj smjeni. 
    Također, ulagat će se u daljnju izgradnju turističke infrastrukture na skijalištu Čelimbaša u iznosu od 500.000 kuna uz sufinanciranje Primorsko-goranske Županije. Najava je Županijske uprave za ceste i nastavak saniranja županijskih prometnica na području Općine i to na lokaciji Poljice i Sunger.
    Nadalje, poduzet će se sve da se krene u izradu nove zemljišne knjige građevinskog područja naselja Mrkopalj i Ski centra »Mrkopalj« (skijalište Čelimbaša i biatlonski centar) jer je to uvjet za rješavanje vlasništva na izmjerenim parcelama, a riješeno vlasništvo preduvjet je za kvalitetnu pripremu investicijskog ciklusa. 
    Proračun Općine Mrkopalj je u iznosu od 5.255.100 kuna, a oko 30 posto proračuna ili 1.550.000 kuna, bit će utrošeno na programe gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture (650.000 kuna) i u program održavanja komunalne infrastrukture (900.000 kuna). 
    

Upravljanje vodama

Predviđena sredstva iz programa građenja bit će realizirana kroz trgovačko društvo »Komunalac« – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, što će dati novu kvalitetu i značajno povećati ulaganja. 
    Prema planu upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2014. godinu predviđena je izrada projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) te ishođenje potrebnih dozvola u iznosu od 250.000 kuna, sustav javne odvodnje (izgradnja kanalizacijskih kolektora) koja će se odvijati u dvije faze – prva faza SJO Mrkoplja i Sungera u iznosu od 500.000 kuna, te druga faza SJO Mrkoplja i Sungera u iznosu od 300.000 kuna, kao i izgradnja kanalizacijskog kolektora u poslovnoj zoni »Poljice« u iznosu od 200.000 kuna, što će iznositi 1.000.000 kuna, odnosno sveukupno ulaganje u zaštitu voda iznosi 1.250.000 kuna.
    Prema planu upravljanja vodama – korištenje voda za ovu godinu predviđena je izrada projektne dokumentacije sanacije magistralnog cjevovoda CS Tuk – Begovo razdolje u iznosu od 60.000 kuna i idejno rješenje vodoopskrbe naselja Bukovac sungerski u iznosu od 30.000 kuna. Za modernizaciju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Mrkopalj (sanacija VS Presika – CS Tuk) bit će izdvojen iznos od 200.000 kuna, dok će izgradnja (sanacija cjevovoda) stajati 800.000 kuna i to 500.000 kuna u zoni izgradnje sustava javne odvodnje (SJO), 150.000 kuna za cjevovod u poslovnoj zoni i 150.000 kuna za cjevovod u vikend naselju Gmajna. Sveukupno ulaganje prema ovom planu iznosi 1.090.000 kuna, što zajedno za oba programa iznosi 2.340.000 kuna. 
    
Komunalije


Po programu održavanja komunalne infrastrukture planirano je utrošiti 900.000 kuna na sljedeće: odlaganje komunalnog otpada (160.000), održavanje javnih površina (130.000), odvoz otpada s javnih površina - groblje i drugo (40.000), održavanje groblja (55.000), održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta (230.000), javna rasvjeta (200.000), deratizacija i dezinsekcija (35.000), održavanje javnih sportskih terena (37.000), ostalo (13.000). 
    Dodajući ova ulaganja od 900.000 kuna planu građenja komunalne infrastrukture od 2.340.000 kuna dolazimo do ukupnog ulaganja od 3.240.000 kuna bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost. Za realizaciju istog bit će potrebno puno zalaganja i ponešto sreće.

Ivica Padavić, načelnik Općine Mrkopalj

DOGAĐANJA U VELJAČI 
    
    Državno prvenstvo HGSS-a u vožnji akije i natjecanje u veleslalomu, čiji je organizator HGSS Stanica Delnice u suradnji s Komisijom za sigurnost na skijalištima održat će se u Mrkoplju 15. veljače na skijalištu Čelimbaša, a svi zainteresirani moći će vježbati vožnju akije i kanadskog tobogana kao i pružanja prve pomoći na skijalištima. 
    Utrka na turno skijama u organizaciji Hrvatskog planinarskog saveza i HPD Bijele stijene Mrkopalj bit će održana 16. veljače. Ski turno utrka za sve zainteresirane turno skijaše starta u 10 sati, a duljina staze je 10 kilometara. 
    U organizaciji Ski kluba »Mrkopalj« 21. veljače na skijalištu Čelimbaša bit će održano Državno prvenstvo u veleslalomu za uzraste MDE (mlađe djevojčice), MDI, SDE, SDI, dok će Prvenstvo PGŽ u slalomu za uzraste MDE (mlađe djevojčice), MDI, SDE, SDI, također u organizaciji Ski kluba »Mrkopalj«, biti 22.veljače. 
    Sve se informacije mogu dobiti od organizatora ili Turističke zajednice Općine Mrkopalj čiji će djelatnici zainteresiranima rado dati i sve podatke o smještaju sudionika navedenih događanja