• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

05.04.2014.

OPĆINSKA UPRAVA PREPOZNALA PRIORITETE I DALJE SE OČEKUJE NEIZVJESNO RAZDOBLJE

Budućnost ovog kraja nije samo turizam nego i gospodarstvo

Na natječaj za pravo građenja u poslovnoj zoni K-2 Mrkopalj javio se jedan investitor koji ima namjeru izgraditi pogon za preradu ribe i zaposliti u njemu 70-ak djelatnica 


Dolaskom nove uprave u općinsko komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj održano je niz nadzornih odbora kao i sjednica skupštine na kojima je doneseno niz odluka od značaja kako za Mrzle drage tako i za općinu Mrkopalj. Iako je bilo relativno malo vremena na raspolaganju za pripremu i raspisivanje natječaja za rekonstrukciju vučnice na Čelimbaši, svi predviđeni radovi na vrijeme su i završeni te je tako dobiven atest i uporabna dozvola za rad vučnice Čelimbaša za sezonu 2013./2014. 
    Novčane zasluge prije svega idu Primorsko-goranskoj županiji koja je izdvojila iz svog proračuna 500.000 kuna, zatim Općini Mrkopalj koja je odvojila 186.460 kuna i investitoru, komunalnom društvu Mrzle drage, koji su uložili vlastitih 108.510 kuna i to u vidu vlastitog rada. No, pomoć Čelimbaši nije bila samo ona financijska nego su dio operativnog posla, uz vrijedne djelatnike Mrzlih draga, odradili i Energoremont iz Karlovca, zatim Alpomont iz Rijeke, Šport projekt iz Samobora kao nadzor, ali i određen broj udruga i građana Općine Mrkopalj koji su se odazvali zajedničkoj akciji čišćenja staza na Čelimbaši. 
    Raspisan je i natječaj za pravo građenja u poslovnoj zoni K-2 Mrkopalj na kojeg se javio jedan investitor koji ima namjeru izgraditi pogon za preradu ribe i zaposliti u njemu 70-ak djelatnica. Tijekom ovih dana potpisan je ugovor o pravu građenja na rok od 30 godina. Tu valja istaknuti da se sve ovo dogodilo zahvaljujući radu Općinske uprave koja je prepoznala da budućnost ovog kraja nije samo turizam nego da se mora paralelno razvijati i gospodarstvo pa je iz tog razloga unatrag nekoliko godina, otkupljeno zemljište za poslovnu zonu K-2 Mrkopalj, koje je bilo u privatnom vlasništvu. 
    

Hostel Mrkopalj

Komunalno poduzeće može se pohvaliti i web stranicom www.mrzle-drage.hr na kojoj je moguće vidjeti sve bitne odluke i informacije. Također je od nedavno startala i facebook stranica nazvana »Skijanje Mrkopalj«. 
    Uz sve navedeno Mrzle drage dobile su na upravljanje od Općine Mrkopalj bivšu zgradu Škole mira u kojoj su već jednim dijelom napravljeni određeni građevinski radovi. U međuvremenu pojavile su se poteškoće po pitanju elektroinstalacija koje su odgodile kategorizaciju budućeg hostela Mrkopalj, pa je iz tog razloga prolongirano njegovo daljnje uređenje i otvaranje za sljedeću godinu. 
    U ovim kriznim vremenima djelatnicima poduzeća osigurana su redovita primanja, iako još na snazi odluka o 10 postotnom smanjenju osobnih dohodaka radi prevladavanja poteškoća. Nakon svega učinjenog za djelatnike Mrzlih draga iz Mrkoplja dolazi bolje vrijeme, tim više što je kandidiran niz projekata. 
    
Prihodi, rashodi, izdaci

Na sjednici Općinskog vijeća tema je bila i proračun. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina se nije zaduživala, niti je imala obveze po zaduživanju iz prethodnih godina. Isto tako nije se koristila proračunska zaliha. Ostvareni su prihodi u iznosu od 4.953.914,96 kuna ili 91,88 posto u odnosu na plan i 117,40 posto na isto razdoblje prethodne godine. Porezni prihodi ostvareni su za 0,30 posto manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a 93,96 posto u odnosu na plan za 2013. Prihodi od pomoći ostvareni su 121 posto više, a 199,24 posto u odnosu na plan. Realizacija ugovora sa Županijom za sanaciju vučnice na skijalištu Čelimbaša rezultirala je povećanjem navedenih prihoda. Prihodi od imovine ostvareni su 104,21 posto u odnosu na isto razdoblje protekle godine, a 66,77 posto u odnosu na plan, dok su prihodi i od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima ostvareni 110,44 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 96,96 posto u odnosu na plan. Nažalost prihodi od prodaje neproizvedene imovine nisu realizirani što je rezultat ekonomske situacije u zemlji zbog koje investitori ne ulažu u kupnju zemljišta i izgradnju novih objekata. Smanjeni su i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 44,17 posto, a 44,81 posto u odnosu na plan, budući se u izvještajnom razdoblju nije izrealizirala prodaja grobnih mjesta na mjesnom groblju. 
    Godišnjim izvještajem realizirani su rashodi i izdaci u iznosu od 4.803.980,55 kuna ili 102,64 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te 97,71 posto u odnosu na plan. Izvršenjem proračuna utvrđen je višak prihoda u iznosu od 149.937,41 kuna. Manjak prihoda po godišnjem obračunu proračuna za 2012. iznosi 291.081,83 kuna, te nakon pokrića manjka prihoda iz ranijih godina godišnjim obračunom proračuna za 2013. utvrđuje se manjak prihoda u iznosu od 141.147,42 kuna. 
    Rashodi funkcioniranja Općinske uprave realizirani su 95,03 posto od plana, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i sve ostale rashode potrebne za funkcioniranje i rad zaposlenika Općine, s ciljem zadovoljavanja potreba mještana u okviru utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave. Sredstva za realizaciju programa javnih potreba ostvarena su 87,65 od plana za 2013., a uključuju sredstva za socijalnu skrb u iznosu od 150.143,00 kuna, sport i rekreaciju u iznosu od 187.500,00 kuna. U razvoj poljoprivrede utrošeno je 32.287,32 kuna, a za osnovno školsko obrazovanje 37.170,78 kuna ili 86,44 posto u odnosu na plan. 
    
Ostvarene uštede


Za predškolski odgoj i obrazovanje u proračunu su osigurana sredstva za financiranje dječjeg vrtića. Za pokriće materijalnih izdataka i plaće djelatnice u dječjem vrtiću realizirana su sredstva u iznosu od 186.473,43 kuna odnosno 97,32 posto od plana. Za financiranje kulture utrošeno je 64.373,00 kuna, dok su za subvenciju autobusne linije Mrkopalj – Delnice Autotransu i subvenciju KD »Mrzle Drage« realizirana sredstva u iznosu od 182.975,34 kuna odnosno 88,82 posto u odnosu na plan. Za sufinanciranje rada turističke zajednice, te investicijska ulaganja u vučnicu Čelimbaša utrošena su sredstva u iznosu od 697.207,18 kuna ili 104 posto u odnosu na plan. 
    Po programu razvoja i upravljanja sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda izdvaja se sanacija vodovoda Lučice-Sunger koja je završena, za što su u izvještajnom razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 45.377,88 kuna. Radi se na izgradnji javne odvodnje i sanaciji vodovodne mreže Sunger-Mrkopalj i to po fazama. U izvještajnom razdoblju realizirani su izdaci u iznosu od 297.422,47 kuna ili 82,62 posto u odnosu na planirano. Radovi po programu i projekciji proračuna planiraju se i u 2014., 2015. i 2016. godini. Za produžetak cjevovoda u Brestovoj Dragi utrošena su sredstva u iznosu od 66.811,38 kuna ili 99,72 posto u odnosu na plan, a za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu od 536.711,82 kuna ili 89,30 posto u odnosu na plan. 
    Po programu upravljanja imovinom utrošena su sredstva u iznosu od 138.780,56 kuna ili 95,71 posto u odnosu na plan. Rezultatom poslovanja za 2013. može se izraziti zadovoljstvo posebice uzimajući u obzir činjenicu da je istim djelomično pokriven proračunski manjak iz 2012. godine. Ohrabruju i prihodi koji unatoč gospodarskoj situaciji u zemlji daju određeni optimizam za razdoblje koje nadolazi. Najveći podbačaj u odnosu na plan očit je kod prihoda od prodaje imovine budući da sve planirane prodaje nisu rezultirale interesom potencijalnih kupaca. 
    S druge strane racionalnim raspolaganjem sredstvima uspjele su se ostvariti i određene uštede kod pojedinih rashoda proračuna. Neovisno o rezultatu poslovanja Općine u 2013. i dalje se očekuje neizvjesno razdoblje te je stoga nužno racionalno raspolaganje sredstvima proračuna.

POZIV POSJEDNICIMA GROBNIH MJESTA 
    
    Na mjesnim grobljima Mrkopalj i Tuk još uvijek postoje grobna mjesta koja nisu prijavljena (nemaju korisnika), odnosno za njih nitko ne plaća grobnu naknadu. Mole se posjednici grobnih mjesta da kontaktiraju JUO općine Mrkopalj radi daljeg postupanja. Za ovakva grobna mjesta neće biti moguće dobiti dozvolu za ukop pokojnika sve dok ne bude utvrđeno posjedništvo grobnog mjesta i podmirene zaostale naknade.