• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

24.11.2014.

Općina Mrkopalj - prijatelj djece

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gradovi – prijatelji djece (Child Friendly City) je globalna inicijativa UNICEF-a pokrenuta 1996. godine s ciljem stvaranja gradova po mjeri djece. U Hrvatskoj je Akcija započela 1999. godine, a vode je Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Akcijom lokalne zajednice ostvaruju dječja prava iz Konvencije UN-a. Gradovi / općine, kad zadovolje kriterije iz programa, stječu počasni naziv „Grad/Općina – prijatelj djece“. Trenutno je u Akciju uključeno 100 gradova/općina, a počasni naziv je dostiglo 44 gradova i općina, s trendom rasta. Akcija potiče lokalne zajednice da ulažu u usluge za djecu, sigurno i zdravo okruženje, zdravlje, obrazovanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme djece te daju podršku roditeljima u odgoju djeca.
Cilj akcije je motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.
Program Akcije pak obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:

  1. Programiranje i planiranje za djecu,
  2.  Financijska sredstva za djecu,
  3. Podrška i potpora udrugama za djecu,
  4.  Dijete u sigurnom i zdravom gradu,
  5. Zdravlje djece,
  6. Odgoj i obrazovanje djece,
  7. Socijalna skrb za djecu,
  8. Kultura i šport za djecu,
  9. Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i
  10. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

Program Gradovi i općine prijatelji djece omogućuje:
1. stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu
2. međusektorsku suradnju,
3. aktivnu participaciju djece u zajednici,
4. povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu
5. utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.


S ponosom od ove godine ovaj prestižni naslov nosi i Općina Mrkopalj i to iz slijedećih razloga:
Općina Mrkopalj kotira kao jedno od najstarijih goranskih naselja te kao najveća općina u Primorsko goranskoj županiji, a čine ju pet naselja: Sunger, Brestova Draga, Begovo Razdolje,Tuk Mrkopaljski i Tuk Vojni.
Mrkopalj zovemo „Kolijevkom hrvatskog skijanja" jer je ondje organiziran prvi skijaški tečaj još 1913. godine, a 1934. godine je izgrađena prva skakaonica na kojoj je potom održano međunarodno natjecanje u skokovima.  
Danas općina Mrkopalj ima 11 reprezentativaca u zimskim sportovima do 18 godina. Upravo, zbog velikog broja djece uključene u različite sportske klubove u Općini Mrkopalj nema zabilježene maloljetničke delikvencije i vršnjačkog nasilja.
Na području ima ukupno126 djece, od toga 51 dijete predškolske dobi. Za novorođeno dijete Općina isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć od 2 000 kn , a za svako sljedeće dijete se uvećava za 2 000 kn. Održavaju se i trudnički tečajevi.  Patronažna sestra, koja je u neposrednom kontaktu s obiteljima, ima važnu ulogu u povećavanju svijesti ljudi da se o zdravlju djece treba brinuti liječnik pedijatar i taj trend ohrabruje.  
Postoji međusobna suradnja svih aktera koji skrbe o djeci, (OŠ Mrkopalj, DV „Pahuljica“  pri OŠ Mrkopalj, SD Mrkopalj, Zavod za javno zdravstvo, školska ambulanta Delnice, Dom zdravlja dr. Andrija Štampar, ambulanta Mrkopalj, Policijska postaja Delnice-teritorijalno nadležna za Mrkopalj), a posebno treba istaknuti  suradnju i angažman stručnog suradnika-psihologa koji je nadležan za vrtić i osnovnu školu.
Općinsko vijeće donijelo je i  Odluku o socijalnoj skrbi, kojom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava općina Mrkopalj, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za njihovo ostvarivanje. Zbog sve većeg trenda migracije lokalnog stanovništva, Općina provodi poticajne mjere u podmirivanju troškova dječjeg vrtića, a koji je obavezan za sve predškolce kao i organizira prehranu djece u školi, što su za jednu tako malu i skromnu općinu, vrlo značajne socijalne mjere.  
Teritorijalno nadležna policijska postaja u Delnicama provodi dva preventivna programa: Program „Zdrav za 5“ i „Alkohol i mladi“ i početkom rujna akciju, za sigurnost prvaša u prometu.
U osnovnoj školi provode se tri projekta:  „Spasimo šume našeg kraja“; „Staza biljnih vrsta našeg kraja“ i “ Bijelo srce Hrvatske“ Begovo Razdolje. Škola ima školsku sportsku dvoranu, koju osim učenika Škole, koriste i mještani Općine, a školski vrt krasi skulptura »Majka i dijete«, djelo akademskog kipara Tome Gerića nastalo tijekom ovogodišnje Goranske kiparske radionice.
U Mrkoplju od 1947./48. godine postoje Planinarska društva „Bijele Stijene“ i „Bitoraj“.
U ovoj sredini  ljudi koji se  bave djecom svih uzrasta rade to s ljubavlju, entuzijazmom i volonterski, ali ne samo u ovim generacijama nego i puno ranije. Djeca Mrkoplja osjećaju se slobodnima izraziti svoje osobne želje, potrebe i mišljenja, a obitelji su usmjerene na tradicionalizam, solidarnost i na očuvanje zajedništva.
Sukladno navedenim mišljenima,  Općina Mrkopalj s ponosom može ponijeti prestižni naslov “Općina Mrkopalj-prijatelj djece“, s intencijom da i u buduće brinu o djeci i mladima kao podstreh za ostanak u toj prelijepoj brdsko planinskoj općini u kojoj obitavaju pristojna i lijepo odgojena djeca i dragi ljudi.
Povelju s počasnim naslovom „Općina Mrkopalj - prijatelj djece“ primio je načelnik Ivica Padavić koji je uz zahvalu  podsjetio na težak i skroman život žitelja Gorkog kotara, koji će po novom zakonu o Brdsko planinskim područjima postati još teži, no nikako neće umanjiti brigu i skrb za svu djecu na području Općine. Uz Načelnika svečanom činu nazočili su i predstavnici izvršne vlasti, klubova te djeca Osnovne škole Mrkopalj, koja su upravo na saznanjima iz ovog skupa izrazila želju za osnivanjem dječjeg vijeća.
Uz prestižan naslov, na istom skupu, Općini Mrkopalj uručena i je Povelja za oslikavanje hola na ulazu u sportsku dvoranu škole.