• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

11.06.2015.

Sa sjednice vijeća

 

Polovica godine vrijeme je za rebalans i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014.g Izvršenjem proračuna za 2014. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu 76.190,00 kn kojim se je morao pokriti manjak iz 2013. godine, tako da je protekla godina završena ponovno s  manjkom no nešto manjim i to od 64.957,00 koji će se pokriti Proračunom za 2015. godinu. Prihodi su ostvareni u 81% od planiranog, a vidljivo je smanjenje poreznih prihoda odnosno tekućih prihoda iz kojih bi se trebali financirati svi tekući rashodi. Za očekivati da će se ti prihodi i u budućnosti smanjivati pa će se stoga sve teže i teže pokrivati tekući rashodi Proračuna. Kad već govorimo o rashodima, oni su izvršeni 82% u odnosu na plan. Rashodi za osnovne aktivnosti Općinske uprave izvršeni su 107 % a odnose se na tekuće rashode koje ima Općinska uprava. Naknade građanima i kućanstvima izvršene su 98%, a socijalna skrb 101%, potpore poljoprivredi 91%. Ulaganje u promidžbu vidljivo je i u poticajima za razvoj turizama od 116%, a odnose se na sufinanciranje Turističke zajednice i SRC Čelimbaše. Za sport i rekreaciju izdaci su izvršeni u iznosu od 87%. Sufinanciranje potreba izvannastavne aktivnosti izvršeno je s  82% u odnosu na plan. Održavanje komunalne infrastrukture izdaci su izvršeni u 87% u odnosu na plan. Poticaji za obnovljive izvore energije i povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, planirani izdaci ostvareni su u 115.000 kn, no do realizacije u 2014. godini nije došlo, te će realizacija tih programa biti u 2015. godini. Izdaci za predškolski odgoj realizirani su u iznosu od 85% od planiranog.

Načelnik Padavić ističe da s ovakvim izvršenjem proračuna od nešto više od 81% treba biti zadovoljan no isto tako treba obratiti pažnju na konstantni pad poreznih prihoda koji zabrinjavaju, i o tome treba voditi računa. Tu je i ukinuće Zakona o brdsko - planinskim područjima koji je svakako bio udarac za lokalne uprave Gorskog kotara.

A izmjene i dopune Proračuna za 2015. godine odnose se na već spomenuti manjak prihoda iz 2014 godine u iznosu od nešto više od 64.000 kn koji će se pokušati pokriti Proračunom za 2015. g., pa su se s toga i prihodi morali uvećati te ovim rebalansom iznose 5.554.457,14 kn. Prva polovica godine pokazuje manje porezne prihode pa se i ta stavka mijenja i manja je za 377.000, no povećava se prihod od tekućih pomoći iz Državnog proračuna za 380.000 kn.  Za stotinjak tisuća kuna smanjila se i kapitalna pomoć Županije, ali su se zato povećali prihodi za 112.500 kn pomoći od drugih subjekata unutar države a odnosi se na Fond za zaštitu okoliša za sanaciju deponija Mrzle drage. Povećan i prihod od komunalne naknade, no ostaje za vidjeti u kojoj će se mjeri ostvariti.
Rashodovna strana povećana je za 50.000 kn te sad iznosi 5.489,500,00 kn. Ovim iznosom pokriva se proračunski manjak iz prošle godine, a pokrivaju se i rashodi koji su nastali pri čišćenju snijega obzirom na veće količine snijega. Povećane su i osnovne aktivnosti Općinske uprave, a odnose na potrošnju električne energije i ostale usluge. Povećava se i stavka pokroviteljstva za Memirijal mira. Povećane su naknade građanima i kućanstvima za stotinjak tisuća kuna a odnose se na naknadu za štetu uzrokovane prirodnom katastrofom. Kreće se i u izradu studije razvoja koja je temelj dobivanja sredstva iz EU fondova pa je proračunska stavka rashoda povećana za 75.000 kn. Smanjeni su izdaci za izgradnju Čelimbaše za 110.000 budući da više nema sredstava, a i od Županije nema naznaka daljnjeg financiranja.

O izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g. a govori se o javnim površinama, nerazvrstanim cestama, groblju, javnoj rasvjeti, može se reći da se financiraju iz koncesija koje su doista male, komunalnih doprinosa koji je nekad bio značajan, a koji ove godine iznosi nešto više od 277.000 kn zahvaljujući uglavnom legalizaciji a ne novogradnjama. Legalizacija se pomalo privodi kraju pa se je za pribojavati obzirom da, kao što je napomenuto, nema novogradnje. U prošlim vremenima samo od komunalnog doprinosa na novogradnju  ostvarivao se prihod i do milijun kuna. Od prikupljenih sredstva prošle godine dio je utrošen u nerazvrstane ceste i to nešto više od 198.000 kn. Najveći dio je utrošen u izgradnju parkirališta podno Čelimbaše i potpornog zida u pravcu igrališta. Ulagalo se i na mjesnom groblju gdje je postavljena keramika u mrtvačnici. Radilo se i na javnoj rasvjeti koja je bila sanirana nakon elementarne nepogode leda. Otkupljen je još jedan dio zemljišta na parkiralištu Čelimbaše koji je već bio asfaltiran, a preostaje još jedan dio zemljišta za otkupiti da bi u konačnici to parkiralište bilo u potpunosti imovinsko pravno riješeno.

Za održavanje komunalne infrastrukture za 2014.g. postoje tri izvora financiranja: komunalna naknada, grobna naknada i najveća i najvažnija je stavka Proračuna. I upravo iz te treće stavke došlo je puno manje novaca, gotovo pola od lanjskog iznosa što se svakako odrazilo na kvalitetu uređenja mjesta. Ono što je dobro jest činjenica da se smanjuju stavke za održavanje deponija koje je sanirano i defakto više ne postoji.  Vremenski uvjeti nakon zime, kišno proljeće i ljeto učinilo je da se manje kosilo na Groblju nego što je bilo potrebno. Kosi se uz nerazvrstane ceste zbog razno raznih opasnosti, a pogotovo divljači koja se sve više spušta prema mjestu pa na taj način predstavlja opasnost na prometnicama.

(V.B.)