• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

5. kolovoza 2018.

Sjednica vijeća

Krajem lipnja održana je i 6. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je bio glavni naglasak na Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. i može se sažeti na slijedeće:

Prvim izmjenama i dopunama proračuna iskazano je povećanje proračuna za 1,02% ili 145.201,61 kn. Najveće povećanje prihoda iskazano je na stavkama prihoda od poreza, dok su se stavke pomoći unutar općeg proračuna i prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjile.

U Posebnom dijelu proračuna iskazani su rashodi i izdaci po programima i aktivnostima, a povećani su za 177.000,00 kn odnosno 1,03%. Od značajnijih investicija je nabavka i postavljanje fitnes sprava za vježbanje na otvorenom u iznosu od 40.000,00 kn, izmjena i dopuna prostornog plana u iznosu od 150.000,00 kn, sanacija nerazvrstanih cesta u iznosu od 300.000,00 kn, ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 150.000,00 kn, uređenje fasade zgrade Doma kulture ( u najmu trgovine Krk) u iznosu od 90.000,00 kn, uređenje zgrade ex kuglana u iznosu od 200.000,00 kn, uređenje parka u centru u iznosu od 400.000,00 kn, te su planirana i sredstva za sufinanciranje uređenja vatrogasnog doma Mrkopalj u iznosu od 80.000,00 kn.

Za izgradnja kanalizacije i sanaciju postojećeg vodovoda osigurana su sredstva u iznosu od 265.000,00 kn.